Idrott och sport.

De första lejonmärkenasläppas ut.
Gotland håller sig väl framme i folkspänsten.

De första spänstavdelningarna har med en liten och tillåten tjuvstart avverkat sina 15 dagövningar och äro nu berättigade att bära spänstpropagandans lejonmärke. Den första sändningen av lejonmärken har gått ut till ett 15-tal avdelningar i landet och glädjande nog är Gotland här representerat med två avdelningar, en i Slite och en i Lau.
Nytt svenskt rekord inom spänstbgymnastiken har satts av gymnastikföreningen Idrott i Landskrona som arbetar med 20 avdelningar och 700 deltagare.
På Gotland har trots de svåra arbetsförhållandena hittills utbildats 70 nya gymnastikledare och antalet gymnaster väntas under höstens lopp bli fördubblat. Bland de företag, som på ett initiativkraftigt sätt börjat med egna avdelningar märkas Tempo i Visby. Gymnastikdirektör Sigrid Liden har anställts att leda övningarna och företagets ledning har ställt anslag till förfogande.

30-40-åringarnas spänstavdelning
samlas i kväll kl. 8 på läroverkets sångsal för att sätta i gång spänstgymnastiken. Som framgår av rubriken är det huvudsakligen den yngre medelåldern som skall med i denna avdelning men det finns givetvis plats för andra åldrar.

De första lejonmärkena:
Folke Oskarsson, Bjuv 10
Klotens G. F., Kloten (Astrid Andersson) 14
Billeberga I. F. Billeberga (Gustav Ronnert) 11
Uddebo G. o. I. F., Uddebo (Einar Larsson) 15
Upplands Gymnastikförbund 100
Slitebor (namnens finnas) (Nils Arvidsson) 10
Långsele G. K. (Elsa Wiklund) 12
Oskarströms Kv. G. F. (Majken Carlsson) 26
Nykroppa Folkskola (klass 6) (Bruno Collin) 30
K. F. U. M:s GIA, Norrköping (C. Palmquist) 20
Late G. I. F. (Karl Erik Pettersson) 15
Kristianstads Folkskola (Gustaf Åstrand) 26
A.-B. Vin- och Spritcentralen, Sthlm (Åke Svennbeck) 5
G. F. Friska Viljor, Uddheden, Gräsmark( Nisse Högberg) 10
Håbols I. F., Hålbol (Hugo Ljungkvist) 10
Skinnskattebergs G. K. (Axel Eriksson) 28

Riksorienteringen.
Riksorienteringens funktionärer samlas i morgon kväll kl. 7,30 på Lunkans konditori för att planlägga söndagens propaganda.

Handbollsträningen
för VIF:s flickor börjar i kväll 8,30 på A 7:s gymnastiksal.
241 deltagare l SM-orienteringen.

Tre gotlänningar deltaga.
Deltagarna i årets SM i orientering på söndag, vilka trots begränsning uppgå till 241, samlas under lördagen i Karlskoga, där förläggning är ordnad. Tävlingsexpedition är inrättad i stadshuset. I Förbindelse är ordnad Strömtorp-Karlskoga för samtliga ankommande tåg. Brödkort skall medtas.
Det blev för Gotlands del tre deltagare lo i SM-tävlingen, nämligen Robert Ahrling, som startar för Gotlands artillerikår på inbjudan av Sveriges Militära Idrottsförbund och vidare starta Jan Silvén och Anders Dahlin, båda för Gute.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *