Idrott och Sport.

VIF:s inomhusträning
tar sin början i kväll i A 7:s gymnastiksal för skilda idrotter. Under torsdagarna tränar man kl. 19,30-21 och tisdagarna 18,30-20.

Många nya spänstavdelningar
är målet för Gotlandspressens folkspänst-propaganda. Som i går omtalades ha många nya spänstledare utbildats och flera av dem äro redan i gång med sina avdelningar, medan andra hålla på med att bilda sina. Dessutom ha gymnastikföreningarna sina ord. ledare, varför de nu stå väl rustade att ta emot alla som vill öka sin spänst genom regelbunden gymnastik. Även i Visby har man fått i gång flera avdelningar inom olika korporationer och sammanslutningar, men ännu finns det plats för många gymnaster.
I samarbete med Gotlands gymnastikförbund har därför Gotlandspressens folkspänstpropaganda beslutat sätta i gång en eller flera avdelningar för sådana som inte kunna vara med i de mera korporativt betonade avdelningarna. Då lokalfrågan f. n. ställer sig mycket besvärlig i Visby, måste arrangörerna först undersöka intresset för deltagande i sådana spänstavdelningar i Visby. De som äro intresserade av ’ att gå med i en spänstavdelning, som väntas sätta i gång i mitten på nästa vecka ombedjas därför anmäla sig till någon av gotlandstidningarna eller till Gotlands gymnastikförbund, tel. 1232, senast måndag i nästa vecka.
Intresset för den fysiska beredskapen är f. n. mycket stort, vilket ju inte minst det stora deltagandet i Riksmarschen på Gotland visat. Det räcker emellertid inte med att en eller ett par gånger ge sig ut att gå en eller halvannan mil eller att riksorientera 6 km. i skogen, man måste fortsätta att bygga upp sin spänst. För många av deltagarna i Riksmarschen blev ”dagen efter” ganska smärtsam, och det visar ju att grunden för spänsten saknades. Det är denna som man vill bygga upp genom spänstgymnastiken. Sedan kan man fortsätta med riksmarsch, riksorientering, skidlöpning, fältsport o. allt annat och verkligen ha nöje av dessa och även få det rätta utbytet.
För att vara med i spänstgymnastiken är ingen för ung och ingen heller knappast för gammal. Här kunna alla vara med. Man väntar därför att det de närmaste dagarna skall bli många som anmäla sig som deltagare i en spänstavdelning. Anmälan bör göras senast måndag för att man skall hinna skaffa erforderliga lokaler.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *