Idrott och sport.

Simmarfest i Visby på söndag.
Promotion och simtävlingar vid södra vågbrytaren.

Efter en längre tids nödtvungen vila anordnar Wisby Simsällskap promotion i samband med tävlingar söndagen den 1 september kl. 14. Det är i säsongens elfte timme detta sker, men de båda föregående söndagarna hava varit upptagna av simning i Slite och Nynäshamn. Temperaturen i vattnet är ännu rätt bra, och simsällskapet hoppas, att väderguden för en gångs skull skall visa sig välvillig genom att även giva värme och strålande sol. I så fall torde det bliva en storslagen simmarfest. Promotionen gäller nämligen ett sextiotal magistrar och kandidater, det högsta antal sällskapet hitintills promoverat. Generalmajor G. M. Törngren har välvilligt ställt sig till förfogande som promotor.
Omedelbart efter promotionen äger ett stort antal tävlingar rum, vari de flesta gotländska .simmarna samt dessutom ett flertal hitmobiliserade deltaga. Bland andra starta den nye rekordhållaren på 100 m. fritt simsätt B. F. Sjöberg KA 3, Lars Olof Hellsing, på sin specialdistans 200 m. bröstsim mot någon storsimmare från huvudstaden för att än en gång i år söka förbättra sitt granna rekord, neptunsimmaren Hagen, som gjorde en sådan vacker uppvisning i ryggcrawl i samband med D. M.-tävlingarna i Slite, samt i hoppen Lönnqvist från flygkåren sam svåraste konkurrent till Visbys bästa hoppare.
I damsimmet mötas bl. a. Maud Rosengren från Stockholm, som säkerligen är i gott minne hos visbypubliken, Ulla Öhman, som i flera år varit Gotlands främsta simmerska samt den lovande visbyflickan Birgit May, vilken vid D. M.-tävlingarna i Slite gjorde sensation genom att vinna distriktsmästerskapet i bröstsim vid sitt första framträdande.
Utom uppvisningar i hopp samt tävlan i livräddning mellan årets magistrar blir det ett par spi nande lagkappsimningar. Slites och Visbys juniorer mötas nämligen på tio gånger femtio meter. På fyra gånger hundra m. ställer I 18 upp ett starkt lag mot simsällskapets lag, vilket för fjorton dagar sedan i Slite förbättrade det gotländska rekordet med mer än en halv minut.
Som synes artar det sig till granna tävlingar på söndag. Vi återkomma med utförligare uppgifter i lördagstidningen.

Visby mönstrar upp i Riksmarschen.
Tre banor komma att läggas.

Vid den första Stora riksmarschen blev deltagandet från Gotland inte så stort, men detta hade sina olika skäl. Nu torde dessa skäl inte längre föreligga, och därför kan man förutsätta att deltagandet skall bli större. I varje fall kommer Visby att slå ett stort slag för saken.
Utom tävlingarna mellan olika distrikt och militärtävlingarna som voro med redan i våras har nu tillkommit en tävlan mellan Sveriges städer om dels titeln Sveriges spänstigaste stad och dels ett ståtligt pris. I Visby komma VIF, AIK och Gute att lägga upp en gemensam bana och dessutom lägga I 18 och A 7 upp vardera en, varför det alltså blir tre banor i Visby. Vidare är det troligt att läroverket, flickskolan och folkskolan i staden komma att vara med i en eller annan form, antagligen i form av tävling mellan klasserna. Någon tävling mellan Sveriges skolor blir det däremot inte i höst.
Även på landsbygden är man mycket intresserad av saken och man kan vänta stort deltagande även där. Vi erinra om att anmälningstiden utgår den 1 sept. Alla till Riksidrottsförbundet anslutna föreningar ha fått inbjudan att vara med att arrangera och lägga banor, på vilka gotlänningarna den 15, 22 och 29 sept. o. även mellanliggande dagar kunna ge sig ut o. gå 1 mil, för manliga deltagare på 1,30 tim. och för kvinnliga på 1,40 tim.
Gotland har under ett par år hemfört Cykelförbundets distriktspris, i fjol vanns distriktstävlingen om mest erövrade simborgarmärken. I år har Gotland vunnit friidrottsdagens distriktstävling. Nu är det inte stort mer kvar än denna marschtävling, där Gotland även har stora möjligheter tack vare den gynnsamma kvoten.

Idrottstävlingar för damer
anordnas av Gute om fredag kväll på Gutavallen. Tävlingarna börja kl: 6,30 och deltagare ha hittills anmälts från AIK, Levide och från arrangörerna själva. Grenarna bli höjd- och längdhopp, 80 m. och slungboll.
Under dagarna måndag—onsdag håller Gute sina klubbmästerskap på Gutavallen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *