Hur blir det med estlandssvenskarna på Gotland?

De flesta torde vilja bli svenska medborgare.
För någon månad sedan fanns i Gotlands Allehanda ett meddelande från ryska legationen i Stockholm, enligt vilket estländska medborgare, som önskade behålla sitt medborgarskap i sitt gamla land, som numera ingått i Sovjetunionen, skulle anmäla sig till Sovjets legation i Stockholm. Nu är emellertid saken den, att många av dessa, antagligen de flesta, torde vilja stanna kvar här i Sverige och så småningom bli svenska medborgare.
Hur skola dessa förfara?
Det har meddelats oss, att förfrågan i detta avseende genom länsstyrelsen i Visby gjorts hos socialdepartementet av estlandssvenskar på Gotland. Svaret har blivit, att de, som vilja stanna i Sverige, skola efter den 1 nov. göra framställning om erhållande av främlingspass. Några svårigheter att erhålla sådant synes icke föreligga och på ett främlingspass kunna de sedan uppehålla sig här i landet. De forde därvid komma att betraktas som statslösa, men efter fem års vistelse i Sverige äga de möjlighet att söka svenskt medborgarskap. Så har ju redan i många fall skett.
Vilka förhållningsorder de personer, som nu anmält sig vilja erhålla medborgarskap i Sovjetunionen, komma att erhålla från sovjetmyndigheterna lär väl ännu vara oklart.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *