Hur betalas vägarbetet?

Vägarbetena i vägstyrelsernas regi har i år starkt reducerats, konstaterar socialstyrelsen i en nu framlagd undersökning. Antalet yrkesarbetare har minskats med 26 proc., körarnas med 30 och grovarbetarnas med ej mindre än 62 proc. Detta skulle innebära, att hela antalet i vägarbete (i vägstyrelsernas och entreprenörernas regi) sysselsatta arbetare nedbragts med över 14,000.
De genomsnittliga timförtjänsterna i Gotlands län för med vägunderhållsarbete sysselsatta grovarbetare har i år befunnits utgöra 106 öre vidtidlöns- och 111 vid ackordsarbete samt vid allt arbete oavsett löneform 108 öre mot resp. 84, 109 och 96 öre i fjol. Huru de i länet betalade lönerna ställa sig i förhållande till lönerna på andra håll framgår därav, att genomsnittsförtjänsten. för hela riket uträknats till 95 öre vid tidlöns och 116 öre vid ackordsarbete och 100 öre vid allt arbete oavsett löneform. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Oktober 1940
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *