Högtidligt i Othems pastorat.

Kyrkoherdeinstallation och kyrkogårdsinvigning.
Två stämningsfulla kyrkohögtider satte sin prägel på församlingslivet i Othemsoch Boge under söndagen, då dels församlingarnas nye kyrkoherde Anders Wernberg installerades i sitt ämbete, dels en nyanlagd del av Boge kyrkogård invigdes för sitt ändamål.
Kyrkoherdeinstallationen ägde rum i Othems kyrka och tog sin början kl. 11. Installandus, de tio assistenterna samt biskopen tågade i procession från prästgården till kyrkan, där en stor mängd församlingsbor samlats och fyllde templet till sista plats. I sitt installationstal utgick bisskopen från orden i Jes. 57: 14, 15 ”Banen väg, banen och bereden väg, skaffen bort stötestenarna från mitt folks väg”. Komminister Erik Karlsson i Grötlingbo, som närmast förut tjänstgjort i Othems och Boge församlingar, uppläste därefter fullmakten å kyrkoherdetjänsten, varpå assistenterna läste valda bibelspråk.
Sedan den högtidliga ceremonien avslutats, vidtog högmässa, där den nyinstallerade kyrkoherden predikade över dagens högmässotext om Jesu förutsägelse om Jerusalems förstöring. Kontraktsprosten Klint och kyrkoherde Wernberg förrättade altartjänsten med den förstnämnde som sjungande liturg. Efter trosbekännelsen sjöng fröken Maria Dehn ”Din spira Jesus sträckes ut” av Noréen, och till sist spelade kantor Elis Hanson Preludium i d-moll av Paschelbet.
Efter gudstjänsten inbjöds kyrkomenigheten, som uppgick til över 300 personer, till kaffe i prästgårdens trädgård, där kyrkoherde Wernberg med några ord hälsade biskopen, ämbetsbröder och församlingsbor välkomna. Senare på eftermiddagen gavs middag i prästgården för ett antal inbjudna.
På kvällen ägde en vacker högtidlighet rum i Boge kyrka, varvid den nyanlagda kyrkogården invigdes. Denna akt föregicks av aftonsång i kyrkan, där biskopen talade över evangelisten Lukas berättelse om hur Jesus uppväckte änkans son i Nain från de döda. Med mäktigt och gripande allvar talade biskopen om döden och hur vi böra förhålla oss inför våra käras och vår egen bortgång, hur vi böra betrakta liemannen som en Herrens tjänare och vilka möjligheter vi ha att söka tröst inför den stundande döden. Aftonsången avslutades med ps. 592, och under det psalmen sjöngs lämnade prästmännen kyrkan, varefter församlingen slöt upp i processionen. Under fortsatt psalmsång gick kyrkomenigheten runt det nyanlagda området, och därefter tog själva invigningen sin början. Biskop Ysander assisterades därvid av kontraktsprosten Klint, kyrkoherdarna Gyberg, Widegren, Ternéus och Wernberg, komminister Erik Karlsson samt pastorerna Björck och Edlund. Sedan de åtta assistenterna vardera läst ett bibelord om döden och uppståndelsen, förklarade biskopen kyrkogården invigd för sitt heliga ändamål. Med de två sista verserna av ps. 592 avslutades så den stämningsfulla akten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *