Högre allm. läroverket.

Höstterminens flyttnings- och inträdesprövningar börja onsdagen den 21 augusti. Anmälningar göras å rektorsexpeditionen senast fredagen den 16 augusti kl. 10-11. Inträdessökande skola förete prästbetyg och avgångsbetyg från läroverk, om sådant förut bevistats, eller folkskola. Kvalificerat folkskolebetyg berättigar till inträde i läroverkets första klass utan prövning.
Allmänt upprop äger rum mån-da: m den 26 augusti kl. 12, då läroverkets samtliga lärjungar skola vara närvarande.
Visby den 10 augusti 1940.
REKTORSÄMBETET.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *