Hemslöjdsföredrag på Gotland.

En serie intressanta föredrag kommer i slutet av denna och början av nästa vecka att hållas i Visby, Klintehamn, Hemse och Slite. Statens instruktris i hemslöjd, fru Mattis Hörlén i Stockholm kommer nämligen att tala om aktuell hemslöjd i vår tid och hemslöjdens betydelse i våra dagar för hemmens och nationens ekonomi. Fru Hörlén, som är en kunnig och intressant föreläserska, vilken överallt på fastlandet förstått att samla fulla hus och blivit synnerligen uppskattad, håller sitt första föredrag i Visby om lördag vid Hemslöjdsföreningens årsmöte å Stadshotellets terass, dit allmänheten äger tillträde.
Vi hänvisa till annons i morgondagens tidning om övriga tider och hoppas, att när Gotland nu fått hit en förnämlig kraft på sitt område det skall visa ett vaket intresse och välbesatta lokaler.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *