Hemse

Ett föredrag om hemslöjd
hölls i lördags kväll i kommunalrummet, då statens instruktör i hemslöjd fru Mattis HörMn talade över ämnet ”Vad betyder hemslöjden i vår tid?” I anslutning till föredraget visades baloptikonbilder, och publiken, som bestod av ett fyrtiotal damer, uttryckte sin tacksamhet för den intressanta framställningen med en kraftig applåd.

Om alkoholmissbruket
och dess inverkan på hem och familjeliv talade inspektör A. Sällqvist från Stockholm på söndagseftermiddagen i kommunalrummet inför en publik på omkring 30 personer. Mötet, som anordnats på initiativ av Nykterhetsnämndernas förening på Gotland, inleddes med Du gamla, du fria, unisont samt ett kort hälsningsanförande av målarmästare Gösta Nilsson, varefter fru Sällqvist sjöng en norsk sång. I sitt sakliga och allvarliga föredrag berättade inspektör. Sällqvist även några av de dystra och sorgliga erfarenheter han såsom tjänsteman vid Stockholms nykterhetsnämnd fått göra av alkoholmissbrukets ödeläggande härjningar i hemmen. Tal. poängterade den oerhörda vikten av att de unga genom föräldrarnas föredöme uppfostras till ett absolut avståndstagande från alkoholbruk, varigenom vårt folks moraliska motståndskraft skulle få en kraftig förstärkning.
Efter ytterligare ett par uppskattade sånger på norska av fru Sällqvist frambar ombudsman G. Engström, Visby, på Nykterhetsnämndernas förenings vägnar ett varmt tack till föredragshållaren och hans maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *