Hembygdsfest i Källunge.

Källunge JUF anordnar om söndag — den 18 augusti alltså — sin traditionella hembygdsfest vid bygdegården eller eventuellt i densamma, om vädret icke skulle tillåta ett friluftsevenemang.
Programmet är som vanligt under denna förenings egid både gediget och underhållande. Festen inleds klockan 1,30 med musik och hälsningstal, och kl. 2 följer ett kort men aktuellt föredrag av dr O. E. Wiklund från Stockholm, som talar om sjukkassefrågor. Från halv tre och ett par timmar framåt svara Lärbro IOGT:s amatörer för underhållningen, då de framföra ett folklustspel i tre akter, kallat ”Fjällbruden på Krokås”, och efter denna säkerligen trevliga föreställning följer en stunds kaffepaus. Kl. 5 uppträda Källunge JUF:s kvinnliga gymnaster — sexton vackra och spänstiga flickor —, varefter följer parad; diplomutdelning, musik och sång m. m. Korum hålles kl. 7 och bildar avslutning på den egentliga festligheterna, men därefter följer under kvällen bio och dans till musik av en
sjumannaorkester. Under festen kommer en insamling’ att företagas till förmån för Gotlands Vapen.
Det kan slutligen nämnas, att det finns elektriskt ljus på festplatsen, men dessutom kommer — om almanackan inte visar fel — månen att sköta om illuminationen.
Även på lördagskvällen blir det dans på festplatsen med början kl. 8 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *