Haveriauktion å Fårösund.

Genom offentlig auktion, som förrättas å hamnområdet tisdagen den 15 ds kl. 12, kommer att för vederbörandes räkning försäljas diverse inventarier och utrustningseffekter, såsom livbåtar, nakterhus med kompass, tågvirke, wirer, lanternor, patenttalja, diverse proviant och däcksförnödenheter m. m., allt ilandbärgat från dcn å Salvoref strandade finska ångaren ”ASCANIA”.
Betalningen skall erläggas hontant vid auktionstillfället.
Visby den 8 oktober 1940.
CARL E. EKMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *