Härmed kungöres

att Länsstyrelsen genom beslut den 11 juli 1940 på därom gjord ansökning lämnat trafikbilägarna Mathias Hesselsten och Carl Hellgren, båda i Visby, tillstånd att gemensamt bedriva linjetrafik för befordran av personer, post och paketgods mellan Visby stad och Högklint i Västerhejde socken.
Visby i landskansliet den 11 juli 1940.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *