Häftigt tyskt bombangrepp mot engelsk stad.

50 å 60 tyska störtbombare i aktion. — 15 plan nedskjutna.
London. (TT. fr. Reuter.) En stad på engelska sydkusten angreps tidigt på måndagen av hundra fientliga plan, av vilka 50-60 fällde bomber vid störtanfall. Ett stort antal bomber riktades mot staden men skadorna voro obetydliga. Två fientliga plan nedskötos.
London. (TT. fr. Reuter.) Om bombanfallet mot staden på sydöstkusten har följande officiella kommuniké utsänts av flygministeriet:
Fientliga bombplan, åtföljda av jaktplan, anföllo på måndagsförmiddagen en stad på sydöstkusten. Kraftiga brittiska jaktplansförband inledde strid med fienden. Enligt hittills ingångna rapporter ha våra jaktplanspiloter lyckats nedskjuta åtta fientliga bombplan och sju jaktplan. Fastän åtskilliga av våra plan skadades under denna häftiga strid gick blott ett förlorat.
Ett fientligt bombplan har vidare nedskjutits över södra England under en raid natten till måndagen.

Varje plan fällde fem bomber.
30 m. höga vattenpelare.

London. (TT. fr. Reuter.) Ett ögonvittne till förmiddagens flygraid mot en stad på sydöstkusten berättar, att de tyska störtbombplanen gingo till anfall i vågor och att de företogo så gott som vertikala dykningar ned mot målet. Varje plan fällde en stor och fyra mindre bomber. Ovanför bombplanen kretsade de eskorterande jaktplanen omkring i luften. Vid explosionerna skakades husen i staden och en mängd fönsterrutor krossades, medan över 30 meter höga vattenpelare kastades upp och sköljde över de i hamnen liggande fartygen, vilka häftigt krängde i svallvågorna. Tack vare den intensiva luftvärnselden blev det möjligt att jaga bort den sista anfallsvågen bombplan innan de hunnit fälla sina bomber. Brittiska jaktplan inledde strid, och en lång stund genljöd luften av, kulsprutesmatter. Därefter återtogo de brittiska planen sin patrullflygning.

Oljeupplag angripas i Cherbourg.
London, 29 juli. (TT. fr. Reuter.) Flygministeriets informationsdetalj meddelar att Blenheimplan fällt ett stort antal bomber mot bensindepåerna i Cherbourg, som nu fyllts med tysk bensin. Explosioner följde. En Blenheimmaskin bombarderade flygplatsens hangarer och föraren såg en väldig gul flamma slå upp. Hudson-plan ur kustflyget anföllo natten till måndagen en holländsk flygplats som användes av tyskarna och anställde flera eldsvådor.

Så här föreställer sig en tysk
tecknare, att det ser ut, när
tyska störtbombplan gå till attack
mot en konvoj vid Kanalkusten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *