Gott om torsk och strömming i Östersjön.

”Eystrasalt” framlägger resultaten av sina undersökningar.
De fiskeförsök som under maj och juni utförts med fiskeriundersökningsfartyget Eystrasalt vid Skånes östra kust, Ölands södra grund, på Norra Midsjöbanken, Gotlands östra kust och vid Gotska Sandön ha visat god tillgång på bl. a. torsk och strömming samt delvis på piggvar och skrubba.
De vid Simrishamn utförda försöken visa sålunda, heter det i rapporten till lantbruksstyrelsen, att tillgången på torsk vid Skånes östra kust är mycket god och tillgången på sill god. Även vid Ölands södra grund var tillgången på torsk synnerligen god. I strömmingsskötarna erhölls sålunda en viktsmängd torsk, som var omkring åtta gånger större än viktsmängden sill. Tillgången på piggvar var medelmåttig. Alla exemplar voro dock stora och av relativt god kvalitet. På skrubba var tillgången något så när god. Sillfångsterna voro här relativt obetydliga, emedan största delen av fångsten i skötarna var uppäten av torsk.

Strömmingen är stor på Midsjöbanken.
På Norra Midsjöbanken var tillgången på torsk god men ej så rik som på Ölands södra grund. Någon piggvar erhölls ej men däremot ganska rikligt med halvstor skrubba. Av sill erhölls relativt goda fångster i de stormaskiga skötarna, men i de finmaskiga och Vaxholmsskötarna obetydlig. Tillgången på skarpsill var relativt god.

Mycket gott om torsk vid Gotland.
Vid Gotlands östra kust var tillgången på torsk mycket god, både på grundare vatten och på djupet.
Piggvar erhölls överallt efter kusten på 3-10 meters djup. Även tillgången på skrubba var god. På sydsidan av Gotska Sandön erhöllos goda fångster av piggvar och skrubba.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *