Gotländskor på lottakurs.

Gotländsk husmor. — Den första unglottakursen startar.
På Norsholms gamla herrgård i Östergötland hållas i sommar kurser för lottor från hela Sverige. Den första började 2 juli och räckte i fjorton dagar, medan en andra kurs ägde rum tiden 17-31 juli. Denna sistnämnda kurs hade ett starkt gotländskt inslag då den leddes av gotländskan Ebba Strömberg fr. Karlstad o. den ingalunda lätta husmorssysslan sköttes av fru Ulla Melin, Visby. I kursen deltogo f. ö. även fröknarna Anne-Marie Bergman och Birgit Cedergren från Visby.
Fru Melin, som i dag kommit hem från kursen, uttalade sig vid ett samtal med Gotlands Allehanda entusiastiskt om upplevelserna där. Antalet elever var ett 80-tal, vartill kom ett landstormskompani på 120 man, som också skulle utspisas av lottorna, vilka härigenom fingo ett opåräknat ”försöksobjekt” för sina färdigheter i fältmässig matlagning. Programmet upptog f. ö. både orientering, fältsport och andra idrotter, varjämte inbjudningar från närliggande lottaföreningar ingingo i söndagsförströelserna. Man besökte sålunda såväl Linköping, vars olika sevärdheter besågos, som Finspong, där metallverken och slottet utgjorde de förnämsta attraktionerna.
Norsholms herrgård har ställts till förfogande av kapten och fru Löfgreen, och underfilen andra kursen passade husets herre på att fylla femtio år, vilket av lottorna celebrerades med uppvaktning samt stor fest för gårdens folk med supe, dans, skämtlekar m. m., m. m.
Sistlidne fredag började på samma ställe en unglottakurs — den första i sitt slag i Sverige — varvid deltagarna äro i åldern 12-18 år. Här deltaga från Gotland Birgit Berthon, Bunge, och Barbro Lantz, Rute.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *