Gotländsk gengastävling planeras.

Bilarna indelas i tre klasser. Skall ved eller kol vinna?
Gotlands Motorförening kommer, om tillräckligt intresse finnes för saken, att under nästa månad anordna en tävling för gengasdrivna bilar efter samma principer som den man nyligen höll i Stockholm. Det blir en tillförlitlighets- och ekonomitävling för kol- eller vedgasdrivna person- eller lastbilar och åkdonen komma att indelas i tre klasser, enligt vad tävlingsledaren, ingenjör Bror Fritz, upplyst oss om. En klass kommer att omfatta alla per-sonbilar, den ardra lättare lastbilar och den tredje tyngre lastbilar. Detta blir hela indelningen och någon särskiljning på kol- och vedgasaggregaten blir det således inte fråga om, vilket kan bli så mycket intressantare när det gäller att avgöra diskussionen om vilket som egentligen är bäst.
I stil med stockholmstävlingen blir det startprov och backprov och andra knepiga saker för deltagarna. Banan blir bekantgjord 48 timmar före starten och inga hemliga kontroller förekomma. En maximitid fastställes för hela banan, varför deltagarna denna gång slippa räkna med idealfart.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *