Gotlandsbåtarnas turer på Kalmar slut för året.

Den reguljära gotlandstrafiken på Kalmar avslutades för detta år i måndags afton. ”Hansa” avgick från Kalmar till Visby, medförande ganska avsevärda mängder styckegods och en hel del passagerare. ”Hansa” började sina turer på Kalmar vid sommarens ingång, och har därefter gjort en tur i veckan i vardera riktningen. Till följd av rådande förhållanden har naturligtvis årets trafik med blott en tur i veckan mot sex i fjol ej kommit upp till samma resultat som fjolårets, men måndagsturen från Kalmar har dock varit mycket anlitad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *