Gotlands Missionsförenings årsmöte,

det 78:de i ordningen, hålles i Visby lördag och söndag. Mötet inledes med en gudstjänst i Domkyrkan lördag kl. 11 f. m. Därvid hålles predikan av pastor Oscar Larsson samt uppbäres kollekt till förmån för Evang. Fosterlands-Stiftelsens hednamission. Kl. 2 e. m. håller styrelsen sammanträde i missionsvåningen. I Missionskyrkan fortsätter mötet kl. 3 e. m. med predikan av distriktssekr. Roland Thomsson och omedelbart därefter vidtager års-mötesförhandlingarna. Fest hålles kl. 6,30 med ett omväxlande program. Pastor Larsson berättar upplevelser som sjömanspräst i Liverpool och Hamburg, några medverka med korta vittnesbörd, kören sjunger och kaffe serveras. Söndagens möten inledas med morgonbön under ledning av predikant Knut Hedman kl. 8,30 f. m. Kl. 10,30 blir det skriftermål i Domkyrkan och kl. 11 högmässa med predikan av pastor Oscar Larsson samt nattvardsgång. Årsmötet avslutas i Missionskyrkan kl. 3 e. m. med predikan av pastor Larsson, ungdomsföredrag av ungdoms-sekr. Nils Jacobs samt avslutningsanförande av föreningens ordf. kyrkvärden G. Peterson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *