Gotlands kooperativa kvinnogillesdistrikt

höll i går sitt årsmöte i Folkets hus i Visby. Distriktets ordf. Emma Nilsson öppnade mötet. Styrelsen omvaldes och består av fru Emma Nilsson, ordf., Julia Nilsson, sekr., Anna Pettersson, kassör, Visby, Alma Bogren, vice ord. samt fru Kally Ahlsten, Slite. Mötet var besökt av sex gillen med ombud. Kvinnogillesförbundet representerades av fru Märta Almqvist. Styrelse- och revisionsberättelse föredrogs och godkändes.
För av förbundet hänskjutna frågor redogjorde fru Märta Almqvist. Bl. a. diskuterades husmodersaftnar och kursverksamhet av olika slag. Distriktet beslöt att ingå till K. F :s andra distrikt med begäran om hjälp till dessa kurser. Förbundets tack för det under året nedlagda arbetet framfördes av fru Märta Almqvist, som även uppmanade medlemmarna att söka vinna unga husmödrar till rörelsen. Därefter framförde ordföranden distriktets tack till förbundet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *