Gotlands Blåbandsungdom

anordnar sommarmöte i Kräklingbo söndagen den 18 augusti med högmässa i kyrkan kl. 12 midd., varefter kaffeservering anordnas i prästgårdens äng.
Kl. 3 e. m. hålles offentligt möte på Torsburgen med föredrag om Torsburgen av direktör K. A. Hall samt tal av kyrkoherde A. Laurell, Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *