Gotlands Blåbandsungdom

anordnar sommarmöte i Kräklingbo om söndag, såsom framgår av annons i onsdagens tidning. Samling sker vid kyrkan med högmässa kl. 12 midd., varefter kaffeservering anordnas i prästgårdens äng.
Kl. 3 e. m. hålles offentligt möte på Torsburgen med föredrag om Torsburgen av direktör K. A. Hall samt tal av kyrkoherde A. Laurell, Kräklingbo, över ämnet ”Vårt folks värnkraft”. I händelse av regn hålles även detta möte i kyrkan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *