Fyra abonnenter med hushållstaxa

ha vägrat att till stadens elektricitetsverk erlägga avgifter enligt de från 1 juli förhöjda tarifferna. Drätselkammaren har med anledning därav beslutat att uppsäga de med nämnda fyra abonnenter gällande kontrakten.
Drätselkammarens beslut synes kunna medföra nya tvistigheter, alldenstund kontraktets ordalydelse icke medger uppsägning från stadens sida. Detta givetvis under förutsättning att abonnent icke bryter kontraktet genom att försumma sina i kontrakte stadgade skyldigheter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Augusti 1940
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *