Fredrik Muckenhirn död.

Ett sorgebud förtäljer, att kyrkoherden i Eksta Fredrik Muckenhirn i dag avlidit på sjukhus i Stockholm, där han vårdats cirka en vecka.
Kyrkoherde Muckenhirn var född i Hammar i Strängnäs stift den 17 dec. 1870. Efter studier vid katolska kyrkan i Stockholm avlade han mogenhetsexamen i Rom 1889, prästvigdes där för tjänstgöring inom romersk-katolska kyrkan 1895 och tjänstgjorde sedan inom katolska församlingar i Sverige 1895-1909, vilket senare år han utträdde ur den katolska kyrkan. Efter teologiska studier i Lund prästvigdes han år 191C för tjänstgöring inom Linköpings stift men erhöll den 17 juni 1921 tillstånd att övevgå till Visby stift. Till kyrkoherde i Eksta valdes han den 13 februari samt tillträdde ämbetet den 1 maj 1922.
I kommunala värv inom sin församling deltog kyrkoherde Muckenhirn högst obetydligt och icke heller plägade han något livligare umgänge med sina ämbetsbröder. Han efterlämnar minnet av en stilla och försynt man. Närmast sörjande är maka, född Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *