Frågan om cementfabriken dryftas.

Vid drätselkammarens sammanträde i går, till vilket även beredningsutskottet samt arbetslöshetskommitténs ordförande kallats, ventilerades frågan, om vilka åtgärder, som skulle kunna vidtagas för att förhindra, att Visby cementfabrik nedlägges, eller i varje fall för att neutralisera verkningarna av dess stillastående. överläggningarna skola fortsättas vid nytt sammanträde på onsdagen.
Under förra veckan hölls i Stockholm ett sammanträde mellan å ena sidan representanter för staden, bl. a. landshövdingen, riksdagsmännen samt stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande samt å andra sidan representanter för cementringen, varvid dessa frågor också dryftades. Ett nytt sammanträde skall under den närmaste tiden äga rum i huvudstaden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *