Försvarslånet fick nära 30,000 kr.

Gott ekonomiskt resultat av försvarsfesterna.
De under de båda senaste dagarna hållna försvarslånefestema, vilka refereras på annan plats i dagens nummer, har lämnat ett icke föraktligt resultat ifråga om teckningarna på försvarslånet.
I Hemse tecknades sålunda under lördagskvällen 3,400 kr. och på söndagen 5,000 kr. eller sammanlagt 8,400 kr.
I Slite uppgick teckningen till 7,200 kr.
I staden slutligen tecknades 12,650 kr., men här såväl som på andra platser i länet räknar man med, att resultatet av försvarslånefesterna skall komma till synes genom ytterligare teckningar under den närmast följande tiden. I varje fall har resultatet hittills blivit 28,250 kr. på Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *