Försäljning av löningsjordar.

Stiftsnämnden motsätter sig ej en försäljning till Visby stad av de till kyrkoherdens i Visby löningsjordar hörande stadsägorna nr 203 eller Biskopsbetningen och nr 480 om resp. 17,710 och 30,200 kvm. För stadsägan nr 203 bör därvid enligt stiftsnämndens mening priset ej sättas lägre än till 75 öre kvm. Priset för stadsägan 480 bör ej sättas lägre än till 50 öre kvm.
Boställsnämnden har för nr 203 föreslagit ett pris av 8,800 kr. och för tomten nr 480 ett pris av 14,000 kr. eller tillsammans 22,800 kr.
Domkapitlet har tillstyrkt försäljning till staden av de båda stadsägorna på de villkor boställsnämnden föreslagit.
Från domkapitlets beslut har ledamoten C. O. Nilsson varit skiljaktig i så måtto, att han ansåg, att försäljningen bort tillstyrkas till priser, som vid värdering föreslagits av stadens ombud eller resp. 6,427 och 9,300 kr. Stiftssekreterare G. Breitholtz har för sin del föreslagit priset för tomt 203 till 13,300 och för tomt 480 till 15,600 kr. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *