Folkhögskolan i Hemse.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t att folkhögskolan i Hemse beviljas statsbidrag med 4,042 kr. för den inställda fristående kvinnliga kursen vid skolan innevarande år. Kursen har måst inställas på grund av att skolans lokaler tagits i anspråk av krigssjukhuset och andra lokaler ej stått, att uppbringa. Det enda anslag, som skolan åtnjutit, och som kan användas för avlöningsändamål, utgör ett förskott på 6,000 kr., vilket landstingets förvaltningsutskott ställt till gemensamt förfogande för folkhögskolan och lantmannaskolan. Av detta belopp får folkhögskolan endast åtnjuta hälften eller 3,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *