Födelsedagar.

Sextio år fyller på söndag fru Augusta Jakobsson, Kulla i När.

Sextio år fyller den 18 dennes handlanden Kwut Dahlström, Kysings i Vall.
Hr Dahlström är född i Vallstena och utvandrade som sjuttonåring till USA, där han prövade på litet av varje. Bl. a. var han några år guldgrävare i Alaska, och om sina äventyr där har han redan tidigare berättat för Gotlands Allehandas läsare i en intervju. Vid julen 1907 återvände hr Dahlström till fäderneön, där han sedan 1905 var ägare till Kysings i Vall. År 1909 etablerade han sig som handelsman i Vall, i vilken egenskap han gjort sig uppskattad av både sockenbor och andra han kommit i förbindelse med. Därom vittnar f. ö. icke minst de förtroendeuppdrag, som hr Dahlström beklätts med. Han har sålunda varit ordförande i pensionsnämnden, prästlönekassör inom Stenkumla pastorat och boställskassör för ecklesiastika arrendegårdar inom pastoratet. Ännu innehar han befattningen som kyrkokassör i Vall samt är medlem av kristidsnämnden inom socknen. En följd av år var han även kyrkovärd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *