Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag chefen för medicinalstyrelsen, generaldirektör J. Axel Höjer, Stockholm. Han är född i Visby som son till lektor Nils Höjer och avlade med. kand.-examen i Stockholm 1911„ med. lic. 1916, med. d:r 1924. 1925 blev han docent i experimentell patologi i Stockholm, i Lund 1926, i hygien i Lund 1927. Han var läkare vid olika barnsjukhus i Stockholm 1915-1918 samt 1923, studerade i Paris 1919 och tjänstgjorde som barnläkare i Solna 1920—1925. 1930—1935 var han förste stadsläkare i Malmö, och sistnämnda år utnämndes han till generaldirektör och chef för medicinalstyrelsen. H. fungerade som v. ordf. i kommitten för utredning rörande Gustaf V:s 80-årsfond 1938. Han har utgivit skrifter i ett flertal pediatriska, exper. patol. och hygieniska ämnen.

Åttiosju år fyller i dag kantor August Fredin, Loftahammar.

Femtio år fyller om onsdag en av de mera kända männen i Hogrän, nämligen lantbrukaren Edvin Engström, Buters. Han har erhållit en lång rad förtroendeuppdrag i det kommunala, bl. a. är han kommunalnämndens och stämmans ordförande, ledamot av kyrkorådet, kyrkokassör och sedan 13 år tillbaka kyrkvärd. Tidigare har han varit valnämndens ordförande och även innehaft ett flertal andra uppdrag. Han är en kunnig man också på jordbrukets område och åtnjuter stort förtroende bland sina sockenbor, som säkert ha honom i minnet på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *