Fastighetsförvärv av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Föreningen Gotlands Fornvänner har i dagarna av disponent Axel Cedergren genom köp förvärvat ett par av de mest anmärkningsvärda medeltida stenhus, vilka ännu finnas i behåll i Visby. Föreningens nyförvärv utgöres av de två sammanbyggda, genom sitt läge och sin karakteristiska silhuett välkända byggnader, vilka ligga invid och söder om Kyrktrappan på norra delen av fastigheten Ryska gränd nr 20. Då byggnaderna nu utbjödos till salu ansåg föreningen det vara en mycket angelägen uppgift att genom köp förvärva dem och sålunda bevara denna genuina stadsbild åt samhället. Det är frågan om två stenhus, vilka ej äga eller ägt förbindelse sinsemellan, dels ett hus av tornkaraktär i öster, försett med tunnvälvd källare, dels en lägre byggnad i väster — återstoden efter ett ursprungligen högre hus —med en synnerligen väl bibehållen och rymlig medeltida källare, övervälvd med två tunnvalv.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *