En säregen olyckshändelse

inträffade i går i Gerum, där en 18-årig yngling, Helge Larsson, i tjänst hos hr G. Sjöberg, under lövklappning råkade hugga sig på insidan av vänstra knäleden. Till att börja med märkte han knappast skadan, då såret inte var mer än en centimeter långt, men några timmar senare började blod och ledvätska rinna fram ur såret. Dr Sasse som först fick fallet om hand, sände ynglingen direkt till lasarettet, då skadan som från början verkade så obetydlig, visade sig vara av allvarlig art.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *