En militär sorgeakt

ägde i går eftermiddag rum i Lärbro kyrka, då en värnpliktig Sten Henry Johansson, flygflottiljen, som föregående dag avlidit på krigssjukhuset, bringades en avskedshälsning från befäl och kamrater vid flottiljen. Kistan hade bisatts i kyrkan, där en trupp från flottiljen med kapten Näslund i spetsen hade infunnit sig jämte sjukhusets sköterskepersonal m. fl. Högtidligheten inleddes med psalmen 66, varpå kyrkoherde G. Coldemo höll en betraktelse med utgångspunkt från Ps. 90: 12. Sedan ytterligare en psalm, 600: 6-7, sjungits, bringades den bortgångne unge mannen ett sista farväl, varvid flottiljchefen samt en underofficer och en av den avlidnes kamrater nedlade kransar. Kistan utbars därpå till den väntande likbilen, som fortsatte till Visby. I afton föres stoftet med båten till fastlandet, där jordfästningen äger rum i Västerås om söndag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *