En cykelolycka,

vars detaljer ännu äro höljda i dunkel, inträffade vid halvettiden i förmiddags vid Träkumlabacke.
Några militärer, som kommo åkande i en gengasbil, upptäckte nämligen vid nämnda tidpunkt en äldre man liggande halvt medvetslös bredvid sin cykel nedanför backen. Man stannade givetvis för att ta med den skadade till sjukhus, men då man skulle starta visade det sig dessvärre att man inte kunde få igång bilen. Det fanns ingen annan utväg än att en av militärerna fick ta cykeln, som dessbättre ännu var brukbar, för att cykla till närmaste telefon, varefter ambulansen tillkallades.
Den skadade, som icke kunde uppge sitt namn, fördes därefter till lasarettet, där han omedelbart kom under behandling. Han hade ådragit sig en skallskada, men huruvida den är av svårare art hade ännu på middagen icke konstaterats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *