Domkyrkoarkivet blir skyddsrum.

Byggnaden får tak av armerad betong.
Kyrkofullmäktige hade igår kväll extra sammanträde under domkyrkokomminister Nils Öbergs ordförandeskap.
Enda ärendet på föredragningslistan var en framställning från kyrkorådet om ett tilläggsanslag å. 3,200 kr. till ombyggnad av taket över arkivet vid domkyrkan. Denna framställning bifölls utan debatt av den med nöd och näppe beslutmässiga församlingen — 16 närvarande av 30 ledamöter.
Lägsta avgivna anbudet inklusive järndörr 270 kr., kontrollantarvode 200 och oförutsedda utgifter 100 kr., uppgår till sammanlagt 6,895 kr. I 1940 års stat finnes för ifrågavarande ombyggnadsarbete upptaget ett belopp av 3,000 kr., beräknade enligt ett tidigare förslag för beläggning av taket med kopparplåt. Enligt det nu föreliggande förslaget skall taket utföras i armerad betong, vilket ansetts nödvändigt för skydd mot ras och även för användning av arkivet som skyddsrum. Utöver det tidigare disponibla beloppet på 3,000 kr. skulle erfordras ytterligare omkring 3,900 kr., men då försäljning av det nu över arkivet befintliga blytaket beräknats inbringa omkring 700 kr. hade det nu beslutade anslaget fixerats till 3,200 kr. Anslaget skall bestridas genom ett tvåårigt amorteringslån.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *