Dödsfall.

På epidemisjukhuset har köpmannen Verner Pettersson, Visby, avlidit i en ålder av 41 år. Han hade varit inkallad till militärtjänstgöring och insjuknade för fyra månader sedan. Den avlidne efterlämnar som närmast sörjande maka och barn samt föräldrar och syskon.
— I en ålder av endast 22 år avled i går Ingrid Pettersson, Ljugarn. Den bortgångna, som lidit av ohälsa i ett par års tid, var en synnerligen sympatisk ung flicka, som vunnit många vänner, vilka nu känna saknaden tungt. Den i sin ungdoms. vår bortryckta sörjes närmast av föräldrar, lantbrukaren Emil Pettersson, och hans maka, samt bröder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 oktober 1940
N:r 251

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *