Dödsfall.

Fru Fredrique Palm, född Wessman, har avlidit i Stockholm i en ålder av 83 år.
Den bortgångna var född i Visby och dotter till sjökapten C. J. Wessman.
Änka sedan 1923 efter bryggaren och lantbrukaren Alfred Palm sörjes hon närmast av tre söner och tre döttrar, av vilka Gunnar är byråchef i lantmäteristyrelsen, Ivar sjökapten och Ragnar bataljonsveterinär vid Fortifikationen, Anna gift med länsveterinär R. Jakobsson, Ingrid gift med distriktsveterinären Ivan Christensen, Simrishamn, och Märtha, sjuksköterska i Stockholm.
— I en ålder av 85 år avled i går i Stockholm fru Marie Lowise Molander, änka efter framlidne grosshandlaren Carl Molander, Visby.
— I går avled lantbrukaren Wiktor Pettersson, Norrbys i Hejdeby, i sitt 63:e levnadsår. Den avlidne, som var född i Visby och son till grosshandlaren J. O. Pettersson, har tidigare innehaft en del kommunala uppdrag i socknen. Han efterlämnar minnet av en präktig och vänsäll man. Närmast sörjande äro maka och barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 oktober 1940
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *