Dödsfall.

Fru Maja Floderus, född Een, avled på torsdagsmiddagen i sitt hem i Fredhäll efter att hastigt ha insjuknat på onsdagskvällen. Hon var 64 år gammal.
Den bortgångna var född i Uppsala men tillbringade sina uppväxtår i Visby. Hon var dotter till borgmästare Carl Een i Visby. Närmast sörjes hon av make, förre lektorn vid Västerås h. a. läroverk fil. dr Matts Floderus, nu bosatt i Stockholm, tre söner, Erik, antikvarie hos vitterhetsakademien, Sven, försäkringstjänsteman, båda i Stockholm, och Håkan, tjänsteman, Västerås, en dotter, Elsa, anställd i Diskontobanken, sonhustrur samt sondotter.
— Stenhuggaren Edvin Olsson, Stenstu i Grötlingbo, avled på fredagen på krigssjukhuset i Hemse. Han var 36 år gammal och sörjes närmast av maka och barn åldrig moder samt syskon.
— Brandinspektören i Städernas allm. brandstodsbolag Axel Rehnberg, Stockholm, har avlidit i en ålder av 55 år.
Den bortgångne var född i Visby. Efter student- och telegrafistexamen i Stockholm 1904 kom han in i försäkringsbranschen och blev brandinspektör i Städernas allm. brandstodsbolag. R. började tidigt intressera sig för idrott. Han startade med framgång i olika grenar av fri idrott, i fotboll, skridskor och skidor, sedermera i tennis, bowling och orientering samt slutligen i biltävlingar. Som idrottsledare och funktionär har R. nedlagt ett mycket omfattande och högt skattat arbete. Närmast sörjande äro maka och två barn.
— Efter endast åtta dagars sjukdom avled på lördagen lantbrukaren Ernst Karlsson, Nygårds i Etelhem, i en ålder av sextio år. Han var i yngre dagar kanalarbetare och ägnade sig sedan åt jordbruk. Den bortgångne, som var en präktig och vänsäll man, sörjes närmast av maka och barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *