Dödsfall.

Änkefru Amalia Kristensson, f. Kolmodin, Röstäde i Ekeby, har avlidit på Mariahemmet, 75 år gammal. Den bortgångna, som var änka sedan sju år tillbaka, har i många år varit ledare för syföreningen i Ekeby och lagt ner ett livligt uppskattat arbete där. Närmast.sörjes hon av syskon.

F. regementsläkaren Gabriel Leczinsky, Uppsala, har avlidit i en ålder av 84 år.
Den bortgångne var född i Botkyrka, Stockholms län, blev 1888 medicine licentiat och kom 1890 som bataljonsläkare till Gotlands infanteriregemente, varifrån han i samma tjänsteställning 1892 fick transport till Uppsala och Upplands regemente. År 1905 blev han regementsläkare vid upplänningarna och denna befattning innehade han till dess han inträdde i pensionsåldern 1919.
Närmast sörjande äro maka, född Blomqvist, en son, som är leg, läk., en dotter samt en systex, fröken Maria Leczinsky, Uppsala.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *