Dödsfall.

I sitt hem vid övide i Eskelhem avled i går förre sjömannen Karl Johan Svensson.
Han föddes den 26 augusti 1879 i Tofta och ägnade sig tidigt åt sjömannens yrke. Under en lång följd av år har han seglat i fartyg , tillhörande konsul Nils Friberg härstädes, och var bl. a. befälhavare på den kända visbyskonerten Annette. Sistlidna vinter vistades Svensson som kontrollant å Salthamns varv vid ombyggandet av konsul Fribergs senaste fartyg Virgo, men på vårsidan insjuknade han och måste resa till sitt hem, där han nu fått sluta sina dagar.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidne maka samt två söner och tre döttrar.

I tisdags avled fru Lisa Engström, Eipe i Silte. Hon var vid sin död 49 år gammal och under det senaste halvåret har hon varit sjuklig. Hon har gjort sig känd bl. a. för sina sociala intressen. Närmast sörjande är make.

Stuveriarbetaren Josef Olsson avled i går kväll å Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Hr Olsson, som vid sitt frånfälle var 52 år gammal, har i över tjugo år tillhört ”fasta laget”, där han gjort sig känd som en duktig arbetare och god kamrat.
Som närmast sörjande efterlämnar han maka och två barn i andra giftet samt vuxna barn i första giftet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *