Dödsfall.

En för en äldre generation välkänd f. d. kalmarbo, änkefru Mathilda Bark, har avlidit i sitt hem i Ekenäs i den höga åldern av 87 år. Änkefru Bark ingick i unga år äktenskap med dykare Bark, anställd i bärgningsbolaget Neptun. Hennes make omkom vid den hemska olyckan i Visby hamn 1888. Det var ett hårt slag för fru Bark, som då blev lämnad ensam med fyra minderåriga barn. Vid varm-badhuset vid Fabriksgatan i Kalmar erhöll fru Bark anställning som förestånderska för badhuset och såsom sådan utförde hon under många år ett jättearbete genom att ensam betjäna den år från år utökade kundkretsen. Hon gjorde sig under denna tid varmt avhållen för sina sant mänskliga egenskaper. Sedan badhuset nedlades flyttade fru Bark till Målilla sanatorium, där hon flera år var anställd som baderska. Senare flyttade hon till Ekenäs, där hon sedan njutit sin ålderdoms ro.
Den avlidna efterlämnar som närmast sörjande en dotter, två söner, barnbarn och barnbarnsbarn. Äldste sonen Gunnar är faktor å Dagens Nyheter, Josef är verkmästare i Spännarehyttan, Västmanland, och dottern Agnes är gift med frisörmästaren Gustaf Gylfe, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *