Dödsfall.

I tisdags avled på Visby lasarett lantbrukaren Olof Mörrby, Grausne i Lokrume. Han hade endast varit sjuk några dagar, i måndags infördes han till lasarettet och efter operation avled han följande dag.
M. var född i Gothem och vid sin död 61 år gammal. Sedan 1918 var han ägare av gården vid Grausne. Inom det kommunala livet i Lokrume har den avlidne under årens lopp beklätt många förtroendeposter. Sålunda var han kyrkvärd och ledamot av kyrko- och skolråd från 1919 till 1939, kyrko- och skolkassör från 1926 till 1939. M. har vidare tillhört fattigvårdsstyrelsen, nykterhetsnämnden o. barnavårdsnämnden. Vid sin död tillhörde han pastoratskyrkorådet.
Den avlidne har under sin livstid gjort sig känd som en duktig lantbrukare, särskilt intresserad av den varmblodiga hästaveln. Han var även mycket kyrkligt intresserad och efterlämnar minnet av en rättskaffens och allmänt aktad odalman.
Närmast sörjande äro maka, född Pettersson, sonen Gösta, brukare av fädernegården och döttrarna Ingeborg, gift med linjearbetare Olle Johansson, Bro, Olga och Vera, båda hemma på gården, samt broder, lantbrukaren Gustaf Mörrby, Västkinde.

Baptistpastor Sigfrid Wiktorell, Västervik, har avlidit i en ålder av 47 år. Den bortgångne var född i Tofta, besökte baptistsamfundets bibelskola 1914 —15 och var sedan under ett par år verksam som evangelist på Gotland. Sedan kom han till Svartviks baptistförsamling och år 1929 kallades han till missionssekreterare i Smålands distrikt. Han efterlämnar som närmast sörjande maka och fem barn, åldrig moder samt syskon.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *