Dödsfall.

f. d. timmermannen Frans Olof Östergren i en ålder av 74 år. Han hade en längre tid lidit av svagt hjärta.
I unga år var Frans Östergren sjöman och for vida omkring på olika hav tills han fick anställning som timmerman vid Visby varv. Tidigare har han även varit bosatt i Slite. Han var född i Visby och sörjes närmast av vuxna barn.
Frans Östergren var trots sin ålder ovanligt pigg och rörlig, vilket bäst bevisas därav, att han deltog i flera av AIK:s ovh Gotlands Allehandas vandringar, av vilka den första ägde rum den 10 januari 1937. Dessa ”promenader” på c:a halvannan mil bekom icke den spänstige sjuttioåringen det minsta. ”Jag skulle kunna gå en mil till,” sade han vid ett tillfälle. Nu är hans jordevandring slut. Frid över hans minne.

På tisdagen avled fru Alma Östman, Fårösund, i en ålder av 55 år. Hon efterlämnar minnet av en duktig och vänsäll kvinna, som var allt för sitt hem och sin familj. Närmast sörjes hon av make, f. kustvakten Wilhelm Östman, samt en dotter.

Under militära hedersbetygelser
fördes i går eftermiddag stoftet efter 3:dje klass sjömannen Sten Larsson från bårhuset till hamnen. I processionen deltog en hedersvakt från flottan och i teten gick I 18:s musikkår, som spelade sorgemusik. Sedan kistan förts ombord å ångf. Visby uttalade marindistriktets chef,kommendör Braunerhielm ett tack och farväl till den avlidne och nedlade en krans. Som bekant hade Larsson vårdats på lasarettet sedan olyckan på pansarskeppet Gustaf V, och han blev det tionde döds- offret för den tragi, händelsen.
Jordfästningen äger rum i Hörby kyrka om söndag.

Prosten Havréns sista färd.
En stämningsfull jordfästning ägde i går rum i Fardhems kyrka, då prosten emeritus Klas Havrén vigdes till griftero. Processionen avgick från Hemse till Fardhems kyrka, som vackert smyckats med blommor och levande ljus. En talrik skara ämbetsbröder med biskopen i spetsen samt församlingsbor hade samlats för att följa den gamle prosten på hans sista färd, och då kistan under orgelns stilla toner inbars i templet bildades häck vid kyrkporten. Det var kyrkvärdar från de församlingar, i vilka den avlidne tjänstgjort, som buro kistan med den vördade församlingsherdens stoft.
Efter det en psalm sjungits framträdde till båren den avlidnes son och efterträdare kyrkoherde Olof Havren och förrättade jordfästningen. I anslutning till denna talade officianten varmt och innerligt över orden i Uppb.-boken 3: 11: ”Behåll det du haver att ingen tager din krona”, och därvid erinrade tal. bl. a. om den bortgångnes liv och gärning och tackade för vad han varit för församlingen och de sina. Begravningsmässan sjöngs , därefter av domkyrkokomminister Nils Öberg, en svärson till den avlidne, och efter ytterligare unison psalmsång följde kransnedläggning inne i kyrkan. Därvid nedlades av kyrkoherde Ernst Hejneman en krans från Södra kontraktets präster, och kyrkoherde H. Björkquist nedlade en krans från den avlidnes födelseförsamling Hablingbo, vidare bringades genom kyrkvärdarna O. Pettersson, Fardhem, Karl Sandqvist, Linde, och M. Pettersson, Lojsta, en sista hälsning och farväl från de församlingar, i vilka han verkat. En rik skörd av blommor och kransar hade sänts till den hänsovnes bår, och i enlighet med hans i livstiden uttalade önskan hade hans minne hedrats med gåvor bl. a. till missionen och blomsterfonden.
Då kistan åter utbars ur templet spelade fr. Molly Stark på orgeln ”Härlig är jorden”, och färden ställdes till Hablingbo, där kistan sänktes i familjegraven. Hablingbo var som nämnts prosten Havrens födelsebygd, och hans önskan hade varit att få vila där. Vid gravsättningen talade bl. a. kyrkoherde Björkquist och målaremästare J. Gardelin, Hemse, varjämte f. kyrkvärden i Fardhem V. Nilsson ägnade den avlidne en versifierad hyllning. Till sist lyste kyrkoherde Olof Havren frid över den avlidnes sista vilorum och en psalm sjöngs, varefter den gripande stunden var till ända.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 Augusti 1940
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *