Dödsfall.

Malmö avled i måndags kamrer Jöns Westesson i en ålder av 73 år. Han sörjes närmast av maka och två söner.
Den nu bortgångne blev bokhållare vid sockerfabriken i Roma 1894, kassör därstädes 1911 och kamrer 1922. Sistnämnda år förflyttades han till Svedala som kamrer. Förutom sin befattning vid sockerfabriken var han bl. a. generalagent för Svalöf. Den hänsovne efterlämnar minnet av en sympatisk och vänsäll människa.

Snickaren Karl Pettersson, Frendarve i Garda, avled i dag på middagen i en ålder av 66 år.
Han var född i Fröjel men har större delen av sitt liv varit bosatt i Garda, där han bl. a. tagit livlig del i de kommunala angelägenheterna. Han har sålunda åtskilliga år tillhört kommunalnämnden och var vid sin död fortfarande huvudman i Garda sparbank. Han var även ledamot i taxeripgsnämnden och har i ett tjugotal år tillhört styrelsen i södra häradets brandstodsförening, varjämte han var brandstodsskrivare inom socknen. Inom folkpartiets avdelning i Garda var han en verksam medlem bl. a. som styrelseledamot. I egenskap av god sångare har hr Pettersson även under årens lopp medverkat i olika sångsammanslutningar, som funnits inom socknen.
I sitt personliga umgänge var han en vänsäll och allmänt omtyckt person, och han efterlämnar hos alla han kom i beröring med ett aktat minne. Som närmast sörjande vid båren står en son — slöjdlärare i Stjärnhov — samt tvenne döttrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *