Dödsfall.

Urmakaren Otto Arvid Andersson har avlidit i Gränna. Han var född i Fardhem, där hans fader, Petter Andersson, var smedmästare. Efter anställning i Ljugarn kom han sedan till A/B Elevator i Stockholm som instrumentmakare men sedermera har han bedrivit egen rörelse först i Ringarum och sedan år 1927 i Gränna. Han sörjes närmast av maka och barn.
Skriftställaren Fredrik Sandstedt har avlidit i Stockholm 69 år gammal. Den bortgångne, som var född i Stockholm, har bl. a. utgivit ett betydande antal vetenskapliga och populära arbeten om de svenska växterna och deras liv.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *