Dispositionen av Hablingbo årsbeloppsfond.

Kammarkollegiet hemställer hos k. m:t att de på lönebostället Slite annex belöpande årsbeloppsmedlen med därpå upplupen ränteavkastning skola få disponeras av Hablingbo pastorat för pastoratet åliggande, utgifter. Vidare föreslås att k. m :t skall förordna att de uppsamlade årsbeloppen vid lönebostället i Hablingbo jämte ränta skola tills vidare bibehållas såsom en särskild fond samt förvaltas och disponeras såsom prästlönetillgång inom Hablingbo pastorat.
Hablingbo pastorat har för sin del begärt att från pastoratets årsbeloppsfonder få överföra 3,000 kr. till pastoratets prästlönekassa och 1,500 kr. till pastoratskassan (prästgårdsbyggnadskassan). Fondernas behållning uppgick den 1 jan. 1939 till 7,613 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *