Deklarera bränslebehovet!

Av annons i dagens tidning från stadens kristidsnämnd framgår, att ett stort antal fastighetsägare i staden del enkelt underlåtit, att till nämnden deklarera bränsle åtgången under åren 1937-38 och 1938-39. Enligt vad det upplyses ha 200 personer i staden låtit komma sig denna underlåtenhet till last, vilket icke bara är ägnat att försvåra kristidsorganens arbete med tilldelning av bränsle för den nya bränslesäsongen, utan även för de uppgiftspliktiga själva är ägnat att medföra laga påföljd i form av dagsböter. Det gäller alltså att omedelbart reparera den skedda försummelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *