De psykiskt efterblivna barnen.

En undersökning av Skolöverstyrelsen har visat att av landets 360,000 folk- och småskolebarn böra 17,000 på grund av psykisk efterblivenhet inte lämpligen erhålla undervisning tillsammans med normala barn.
Inom Gotlands inspektionsområde finnas 375 psykiskt efterblivna skolbarn. Av dessa undervisas 275 i vanlig folk- och småskola, 40 äro avskilda i hjälpklasser, 29 undervisas i sinnesslöanstalt och 9 i andra anstalter. 22 barn i skolåldern äro i saknad av varje slag av undervisning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *