DALHEM.

Ett trevligt juniormöte hölls i lördags kväll i missionshuset. Friförsamlingens juniorer svarade för mötet som var av offentlig karaktär. Villy Nyström inledde med bibelläsning. Därefter följde uppläsning av ett par flickor samt ett par sånger av juniorerna.
Pastor S. Andersson medverkade med tal. En kollekt upptogs för juniorarbetet. Sedan en gemensam sång sjungits utdelades pris till juniorerna av föreningens ledare. Juniorerna ha under sommaren haft en femkampstävling och sex av dem fingo mottaga pris. Den uppställda pokalen vanns av Martin Pettersson, Gandarve, som därmed erövrade första pris. Till sist avslöts mötet med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 oktober 1940
N:r 250

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *