Bränslepriserna i Visby fastställda.

Bränslekommissionen har fastställt de nya priserna vid försäljning av ved från återförsäljare. I Visby skall vid försäljning i parti om minst 10 kbm löst mått för prima björk tillämpas ett pris av 16 kr. pr kbm., för sekunda björk 14 kr., för prima barr- och alved 13 kr., för pannved 12 kr. och för utskottsved 10 kr. Vid försäljning på övriga orter blir priset 50 öre högre än de tidigare angivna s. k. normalpriserna förutom kostnaderna för transporten från den normala leveransplatsen.
Vid leverans från vedgård i minut tillämpas i Visby ett pris av resp. kr. 17 :50, 15 :50, 14 :50, 13 :50 och, 11 :50 samt för kapved, hämtad i vedgård resp. kr. 19 :50, 17 :50,: 16 :50, 15 :50 och 13 :50. Vid försäljning på övriga orter tillämpas vid minutförsäljningen ett pris av 1 kr. mer än normalprisen samt vid försäljning av kapved 2 kr. mer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *