Borgerlig kartell vid valet.

Men inga underkarteller.
De borgerliga partierna ha nu överenskommit, att de även i Gotlands län skola gå till val under en gemensam kartellbeteckning. Kartellbeteckningen blir ”F ö r l a n d o c h f o l k.”
Något särskilt samgående mellan några partier inom den gemensamma kartellens ram kommer däremot icke att äga rum vid årets val.

Folkpartiets lista fastställd.
Vid gårdagens sammanträde med folkpartiets distriktsstyrelse besslöts som i går meddelades, att partiet på Gotland skall gå fram under
partibeteckningen ”Folkpartiet” och under den gemensamma borgerliga kartellen.
Folkpartiets lista fastställdes även och får följande sammansättning:
Landstingsman Johan Ahlsten, Koparve i Alva,
lantbrukare Aug. Jacobsson, Allmungs i Havdhem,
folkskollärare Gustav Enekvist, Visby,
lantbrukare Edvin Svensson, Kopungs i Gothem,
lantbrukare Martin Hellgren, Vallbys i Hogrän.
Det meddelas från sammanträdet, att hr Ahlsten avböjde kandidatur, men efter starka påtryckningar även denna gång ställde sig till förfogande som främsta namn på folkpartiets lista i länet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *